Polnjenje klime

 

Za polnjenje klime se priporoA?a serviserje, oziroma usposobljene vzdrA?evalce, ker je postopek polnjenja precej zahteven, sploh A?e vemo, da imamo opravka s posebnim plinom in moramo biti pri njegovi uporabi previdni.

Klimatska naprava v avtu, ki je slabo vzdrA?evana, poslabA?a ohlajanje zraka ter zmanjA?a udobje voA?nje, zato je dobro, da predvidimo tudi kontrolo in stanje klime v rednih A?asovnih intervalih, tudi proizvajalci klimatske naprave priporoA?ajo njeno redno vzdrA?evanje.

Polnjenje klime se priporoA?a najmanj na dve leti. Ker je klimatski sistem nenehno izpostavljen razliA?nim zunanjim vplivom (vlaA?nost, visoke temperature, razne vibracije,ai??i??), lahko to ob nerednem vzdrA?evanju povzroA?i obrabo sestavnih delov klimatske naprave in to privede do hujA?ih posledic, recimo poA?kodbe ali puA?A?anje kompresorja, to pa pomeni veliko draA?ja popravila kot stane redni servis, saj menjava kompresorja lahko stane celo 20-krat veA? od rednega vzdrA?evanja sistema klime.

V sistemu avtomobilske klimatske naprave je filter potniA?kega prostora, ki A?A?iti pred delci ogljika, cvetnega prahu in drugimi praA?nimi delci, zato njegovo ne redno menjanje lahko povzroA?i pogostejA?e kihanje in draA?enje in lahko privede tudi do alergij.

Sistem klime v avtu je sestavljen iz A?tevilnih gumijastih cevk in tesnil, ki ne tesnijo popolnoma, zato skozi majhne luknjice ter pore tesnil, cevi in ohiA?je kompresorja hladilni plin nenehno uhaja v zrak. Sicer z rednim vzdrA?evanjem in mazanjem tesnil in cevi podaljA?ujemo dobo delovanja klimatske naprave ter upoA?asnimo izhajanje plina, vendar po A?tirih, petih letih sistem izpusti toliko plina, da se hlajenje in delovanje sistema obA?utno zmanjA?a in takrat nastopi skrajni A?as za pregled in polnjenje klime.

Kategorije